Levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser

Welk toerisme komt ten goede aan iedereen?

#inhetechtnogmooier

Levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser

Welk toerisme komt ten goede aan iedereen?

Wandelen, genieten van de frisse lucht en de ongerepte natuur, zonder dat je honderden kilometers met de auto moet rijden? Skipret op kilometers piste zonder natuurgebieden te vernielen of het klimaat negatief te beïnvloeden? Echte verbondenheid en gastvrijheid over de grenzen heen, zonder vooroordelen en clichés aan te moedigen?

Culinair genieten zonder overmatig beslag te leggen op landbouwgrond of massaveehouderij te promoten? Traditie en gebruiken op authentieke wijze beleven, zonder het risico te lopen een "Alpen-Disneyland" te worden?

Genieten van luxe en tegelijkertijd regionale kringlopen ondersteunen, in plaats van de gedragingen van een wegwerpmaatschappij te cultiveren? Leven van de toegevoegde waarde door het toerisme, maar geen overnachtingscijfers en omzet ten koste van het natuurbehoud of van de behoeften van de mensen die hier het hele jaar door wonen? Is dat eigenlijk wel mogelijk?

Beginnen bij onszelf

Er is zeker geen eenvoudig antwoord op elk van deze vragen. En er is ook geen instantoplossing voor elk van deze spanningsvelden. En toch: als regio die van het toerisme leeft, zoeken wij liever vandaag dan morgen naar oplossingen. Want één ding weten we allemaal: als wij het milieu, onze natuur en onze samenleving naar een duurzame en leefbare toekomst voor iedereen willen leiden, mogen we niet achteroverleunen en genoegen nemen met een status quo. Het is tijd dat we actief mee gestalte geven aan onze wereld. En waar kunnen we beter beginnen dan in onze eigen invloedssfeer?

Zo heeft het Tourismusverband Wilder Kaiser al in 2017 een participatieproces opgestart onder het motto "levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser" , dat de zaken precies daar aanpakt. In onze regio, in onze huizen en bedrijven, in ons dagelijkse werk. In workshops, forums en discussierondes hebben toerismedeskundigen, afgevaardigden van de gemeenten plus burgers zich samen gebogen over de vraag, hoe een toerisme eruit kan zien dat rekening houdt met de behoeften van alle mensen die hier vakantie houden, wonen en werken, en bovendien verantwoordelijk omgaat met de natuur en de samenleving.

Dit heeft niet alleen de visie opgeleverd van een "uitstekende levenskwaliteit voor iedereen", maar ook geleid tot een concreet werkprogramma van het Tourismusverband Wilder Kaiser, getiteld "Strategie 2024". Uitgesplitst in verschillende actieterreinen identificeert het de belangrijkste uitdagingen en definieert het doelstellingen. De aantrekkelijkheid van de sector en de kwaliteit van de werkgelegenheid, de focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit, de houding van de plaatselijke bevolking tegenover het toerisme en duurzame mobiliteitsconcepten zijn enkele van de thema's die met deze strategie een centrale plaats kregen in het toerismegebeuren van de regio – en een paradigmaverschuiving inluidden.

Strategie 2024
Strategie 2024

Levenskwaliteit dankzij duurzaam toerisme

De in 2019 voorgestelde strategie werd in 2021 verder uitgebouwd. Er worden specifieke doelen in gesteld die tegen 2024 moeten worden gehaald. Hier lees je alles over de missie, de visie en de zes actieterreinen voor duurzaam toerisme.

Meer

"Verandering als kans": Strategie 2024 krijgt update

En ook al hadden we in de regio Wilder Kaiser de koers voor duurzaam toerisme al lang vóór corona uitgezet, wij hebben deze pandemie met al haar gevolgen aangegrepen om "Strategie 2024" nog eens aan te scherpen. Om rekening te houden met de huidige ontwikkelingen en consequent voort te gaan op de ingeslagen weg naar een ecologisch, sociaal en economisch duurzaam toerisme.

Zo vond in de herfst van 2020 een forum van een hele dag plaats met als titel "spiegel corona", waar opnieuw burgers, toerismedeskundigen en afgevaardigden van de gemeenten in een levendige dialoog van gedachten wisselden over het heden en de toekomst van het toerisme en de levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser. Daarnaast ging de toeristische dienst intern nog dieper in op het thema "duurzaamheid" in relatie tot het toerisme, met een reeks workshops onder de titel "Verandering als kans" , en gaf daarmee een update aan "Strategie 2024".

De actieterreinen van Strategie 2024

 • Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de natuur

  Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de natuur

  ▹ Wij beschermen en verzorgen onze natuurlijke en recreatieve ruimte
  ▹ Wij gaan zuinig en verantwoord om met hulpbronnen
  ▹ Wij besteden aandacht aan de toeristische CO2-voetafdruk van onze gasten

 • Wij ondersteunen regionale kringlopen

  Wij ondersteunen regionale kringlopen

  ▹ Wij verbinden toerisme met land- & bosbouw
  ▹ Wij verbinden toerisme met regionale ambachten
  ▹ Wij verbinden toerisme met wetenschap & onderzoek

 • Wij zetten ons in voor de levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser

  Wij zetten ons in voor de levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser

  ▹ We maken het merk "Wilder Kaiser" nog waardevoller
  ▹ Maatregelen voor een gelijkmatigere bezettingsgraad gedurende het hele jaar
  ▹ Wij verbeteren de levenskwaliteit door de toegevoegde waarde van het toerisme

 • Wij nemen sociale verantwoordelijkheid

  Wij nemen sociale verantwoordelijkheid

  ▹ Wij bevorderen de dialoog en geven medezeggenschap
  ▹ Waardering voor verenigingen en landeigenaren
  ▹ Wij ondersteunen familiebedrijven, maar streven niet naar nieuwe hotels

 • Wij beleven de regio samen

  Wij beleven de regio samen

  ▹ Aantrekkelijke ontmoetingszones in de dorpscentra
  ▹ Recreatie-infrastructuur die voor iedereen even toegankelijk is
  ▹ Bij evenementen rekening houden met de belangen van alle betrokken partijen

 • Wij werken in het toerisme

  Wij werken in het toerisme

  ▹ Wij versterken leiderschapskwaliteiten en betrokkenheid van werknemers
  ▹ Wij verbeteren regionaal het imago van de toerismesector
  ▹ Wij versterken regionale feelgoodfactoren en het inkomen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de natuur

▹ Wij beschermen en verzorgen onze natuurlijke en recreatieve ruimte
▹ Wij gaan zuinig en verantwoord om met hulpbronnen
▹ Wij besteden aandacht aan de toeristische CO2-voetafdruk van onze gasten

Wij ondersteunen regionale kringlopen

▹ Wij verbinden toerisme met land- & bosbouw
▹ Wij verbinden toerisme met regionale ambachten
▹ Wij verbinden toerisme met wetenschap & onderzoek

Wij zetten ons in voor de levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser

▹ We maken het merk "Wilder Kaiser" nog waardevoller
▹ Maatregelen voor een gelijkmatigere bezettingsgraad gedurende het hele jaar
▹ Wij verbeteren de levenskwaliteit door de toegevoegde waarde van het toerisme

Wij nemen sociale verantwoordelijkheid

▹ Wij bevorderen de dialoog en geven medezeggenschap
▹ Waardering voor verenigingen en landeigenaren
▹ Wij ondersteunen familiebedrijven, maar streven niet naar nieuwe hotels

Wij beleven de regio samen

▹ Aantrekkelijke ontmoetingszones in de dorpscentra
▹ Recreatie-infrastructuur die voor iedereen even toegankelijk is
▹ Bij evenementen rekening houden met de belangen van alle betrokken partijen

Wij werken in het toerisme

▹ Wij versterken leiderschapskwaliteiten en betrokkenheid van werknemers
▹ Wij verbeteren regionaal het imago van de toerismesector
▹ Wij versterken regionale feelgoodfactoren en het inkomen

Themagebieden en projecten op het gebied van "levenskwaliteit"

Het project "levenskwaliteit" in de media

Tirol Touristica Award
Tirol Touristica Award

voor het project "levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser"

In 2019 sleepte het Tourismusverband Wilder Kaiser voor de derde keer de Tirol Touristica in de wacht, een onderscheiding voor bijzondere prestaties in het toerisme. Na de projecten „Filmtourismus“ ("filmtoerisme”) (2013) en „Vermietercoaching“ ("verhuurderscoaching”) (2015) werd in 2019 het project „Lebensqualität am Wilden Kaiser“ ("levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser”) bekroond. "Een toekomstgericht initiatief dat hopelijk effect heeft en naar andere regio's uitstraalt", oordeelde de jury.

Meer

Relevante studies & links in verband met het thema

De regio Wilder Kaiser wordt nationaal en internationaal gepromoot.
Zoek accommodatie