Burgerparticipatie in de regio Wilder Kaiser

Het toerisme actief mee vormgeven

#inhetechtnogmooier

Burgerparticipatie in de regio Wilder Kaiser

Het toerisme actief mee vormgeven

In het kader van het project "levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser" werken toerismedeskundigen, afgevaardigden van de gemeenten plus burgers samen aan de visie van een uitstekende levenskwaliteit voor alle mensen die hier wonen, werken en vakantie houden. En hoe kun je daar beter samen aan werken dan met regelmatige workshops, forums en discussierondes?

Het project "levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser" was van in het begin een participatief proces. Alle belangstellenden kunnen er met hun ideeën, kritiek, suggesties, denkbeelden en visies een bijdrage aan leveren. Sinds 2017 hebben tal van bijeenkomsten plaatsgevonden in verschillende constellaties en settings. Op deze pagina willen we een kort overzicht geven van eerdere rondes en uitnodigen voor toekomstige evenementen.

"Verandering als kans": reeks workshops winter/lente 2021

In het voorjaar van 2021 heeft de toeristische dienst van de tijd gebruik gemaakt om zich intern grondig met het thema "duurzaamheid" bezig te houden. Tijdens wekelijkse digitale brunches werden boeiende sprekers uitgenodigd en dachten de deelnemers na over hun eigen handelingen op het gebied van ecologische, economische en sociale duurzaamheid.

Daarbij werd uiteraard ook Strategie 2024 op haar deugdelijkheid getoetst en ging men na waar ze nog moest worden aangescherpt. Het resultaat van deze reeks workshops, waaraan alle medewerkers van de toeristische dienst, maar ook belangstellenden uit de toeristische sector van de regio deelnamen en discussieerden onder de professionele leiding van Kristina Sommerauer en Alexander Hader, is enerzijds de actualisering van onze Strategie 2024.

Anderzijds werden concrete projecten uit verschillende themagebieden opgestart. Ze worden in de komende maanden gerealiseerd, bijvoorbeeld de vermindering van het individuele verkeer en de afvalbeperking.

Hier kunt u het persbericht over de reeks workshops lezen.

Forum "spiegel corona" – herfst 2020

© TVB Wilder Kaiser

De crisis veroorzaakt door COVID-19 heeft veel veranderd in onszelf en onze omgeving. Vooral in een streek die door en door gekenmerkt wordt door toerisme, was het duidelijk te merken – en dat is het nog steeds – dat van de ene dag op de andere niets meer hetzelfde was als voorheen.

Daarom vond het TVB Wilder Kaiser het in de herfst van 2020 belangrijk om met de burgers en beleidsmakers van de regio na te denken over de heersende situatie en de gemoedstoestand, om samen te bekijken op welke gebieden we naar de "oude normaliteit" willen terugkeren, wat we willen versnellen of eventueel stoppen, en waar we in de toekomst een volledig nieuwe aanpak nodig hebben.

Tijdens een forum van een hele dag in de Kaiserlodge in Scheffau op vrijdag 18 september 2020 hebben een dertigtal deelnemers met zeer diverse achtergrond zich onder de professionele leiding van Kristina Sommerauer en Alexander Hader gebogen over de vraag: "Hoe definiëren we in de toekomst levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser en hoe grijpen we de kans om het toerisme op een duurzame manier te veranderen?"

Uit de gezamenlijke dialoog en het daaropvolgende groepswerk kwamen vanuit de verschillende perspectieven en ervaringen boeiende benaderingen en concrete ideeën naar voren, die in het kader van het proces "Levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser" ook hun neerslag vonden in de "update" van "Strategie 2024".

Werkgroepen, dialoogforums en discussieavonden (2017-2019)

De grote toename van het aantal overnachtingen in de zomer die tot meer druk en spanning leidde, het gebrek aan alternatieven voor de klassieke groeistrategieën, de behoefte aan nieuwe definities van toeristisch succes die verder gaan dan overnachtingen en omzet: dat waren enkele van de factoren die de doorslag hebben gegeven voor het participatieproject "levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser".

Het project is van start gegaan met workshops, open discussieforums, talrijke dialoogavonden over diverse onderwerpen en een online-enquête, en het wordt momenteel in een geest van openheid en participatie voortgezet. Hier een paar indrukken van de evenementen waarmee het allemaal begon.

Het project wordt overigens sinds het begin begeleid door Kristina Sommerauer, die onder meer experte is op het gebied van communicatie en participatieprocessen in gemeenten en regio's.

Project "levenskwaliteit" genomineerd voor TRIGOS Award 2021

Het project "levenskwaliteit" heeft ook de landelijke vakjury van de TRIGOS Award 2021 overtuigd: het TVB Wilder Kaiser is genomineerd in de categorie "voorbeeldige projecten"!

Meer
De regio Wilder Kaiser wordt nationaal en internationaal gepromoot.
Zoek accommodatie