Algemeenwelzijnbalans in de regio Wilder Kaiser

Duurzaamheid meetbaar maken

Een balans dient meestal om aan de hand van financiële cijfers weer te geven over welke activa een onderneming beschikt. Maar wat als de balans van een onderneming, vereniging, instelling enz. zo zou worden opgesteld dat ze informatie geeft over de mate waarin de economische bedrijvigheid van een onderneming een bijdrage levert aan het algemeen welzijn ?

Dit is precies de bedoeling van de algemeenwelzijnbalans: een instrument dat voortkomt uit de zogenaamde economie van het algemeen welzijn. Daarbij streeft men naar verandering in de maatschappij in de richting van samen handelen en opnemen van verantwoordelijkheid. Succes moet niet in de eerste plaats aan de hand van financiële cijfers gemeten worden, maar ook aan de bijdrage die geleverd wordt aan het algemeen welzijn. Het Tourismusverband Wilder Kaiser heeft in 2019 een dergelijke algemeenwelzijnbalans opgesteld en is daarmee de eerste organisatie voor toerisme die deze stap heeft gezet. Samen met andere bedrijven en instellingen in het district Kufstein hebben zij deze taak op zich genomen in een gezamenlijk en op de langere termijn gericht proces. De algemeenwelzijnbalans biedt een 360-gradenzicht op de sociale, ecologische en economische verantwoordelijkheid en vormt een waardevolle basis voor strategische beslissingen in een onderneming.

De algemeenwelzijnmatrix kan dienen om de sterke punten van een bedrijf te documenteren, en om samen met alle belanghebbende partijen/stakeholders de volgende doelstellingen op het pad naar het algemeen welzijn te bepalen. De oriëntering gebeurt aan de hand van vier waardepijlers van de algemeenwelzijn-economie, menselijke waardigheid, solidariteit en rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid, transparantie en medezeggenschap.

Algemeenwelzijn-matrix
Algemeenwelzijn-matrix

De evaluatiecriteria en de bereikte punten van het Tourismusverband Wilder Kaiser in één oogopslag.

Meer
Algemeenwelzijn-balans
Algemeenwelzijn-balans

Een overzichtelijk algemeenwelzijnrapport van het Tourismusverband Wilder Kaiser met boeiende inzichten in het project.

Meer

Interview over de algemeenwelzijnbalans

Bedrijven uit verschillende branches hebben in 2018 in het district Kufstein het project Algemeenwelzijn-economie in het leven geroepen. Ook het Tourismusverband Wilder Kaiser, onder leiding van directeur Lukas Krösslhuber, was bij dit project betrokken. De algemeenwelzijnbalans van de regio Wilder Kaiser kon in de herfst van 2019 na een arbeidsintensief proces worden gefinaliseerd.

In het volgende afsluitende interview krijgt u boeiende inzichten in het werkproces en komt u meer te weten over de lessen die hieruit zijn getrokken.

Meer informatie over het project

Meer informatie over levenskwaliteit en duurzaamheid

Zoek accommodatie