Privacyverklaring

Wij gaan verantwoordelijk met uw gegevens om.

Deze privacyverklaring informeert de gebruiker van de website https://www.wilderkaiser.info (hierna te noemen "website") over de aard, de omvang en de doeleinden van verzameling en gebruik van persoonsgegevens door Tourismusverband Wilder Kaiser (hierna: "exploitant").

Persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden alleen op rechtmatige wijze – in het bijzonder voor de vervulling van contractuele verplichtingen, op grond van zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen van de exploitant of op basis van de toestemming van de gebruiker – door de exploitant verwerkt en doorgegeven.

Voor zover de rechtmatigheid van een concrete gegevensverwerking op een toestemming van de gebruiker berust, kan deze toestemming te allen tijde (ook gedeeltelijk) door het sturen van een e-mail naar datenschutz@wilderkaiser.info worden ingetrokken. Dit kan de functionaliteit van de op deze website aangeboden content negatief beïnvloeden.

Verder heeft de gebruiker het recht van inzage in de hem betreffende persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht op rectificatie of wissing van persoonsgegevens en het recht op beperking van de verwerking dan wel het recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door een e-mail naar datenschutz@wilderkaiser.info te sturen.

Ten slotte heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Oostenrijkse autoriteit op het gebied van gegevensbescherming (Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, Oostenrijk dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at).

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en hebben voor dit doel een medewerker voor gegevensbescherming aangesteld. De medewerker voor gegevensbescherming van Tourismusverband Wilder Kaiser is Martin Zeppezauer, Thurnbichlweg 50, A-6353 Going am Wilden Kaiser (www.zepedes.com). U kunt per e-mail naar martin@zepedes.com contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming.

De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen vloeit voort uit de Oostenrijkse wet inzake gegevensbescherming en uit de verordening (EU) 2016/679 (AVG). De rechtsgrond is bij de hierna genoemde verwerkingen telkens concreet aangegeven.

Ongeacht de hieronder vermelde verwijderingsgegevens bij de afzonderlijke gegevensverwerkingen blijft een verwijdering achterwege, indien de te verwijderen persoonsgegevens voor andere rechtmatige verwerkingen (bijv. zelfpromotie) conform deze privacyverklaring worden gebruikt.

Weergave van de website

De exploitant slaat iedere keer dat toegang tot deze website wordt verkregen, de volgende gegevens op: Naam van de opgeroepen website, het opgevraagde bestand, datum/tijd, overgedragen gegevensvolume, melding over succesvolle toegang, browsertype/-versie, besturingssysteem, eerder bezochte site en IP-adres.

Door deze website te bezoeken geeft de gebruiker conform art. 6 lid 1 punt a) AVG zijn toestemming voor de kortdurende opslag van het IP-adres van het eindapparaat. Dit is noodzakelijk voor het beschikbaar stellen van de content van de website. Het IP-adres van de gebruiker wordt na beëindiging van het gebruik van de website gewist. De exploitant gebruikt bovengenoemde gegevens enkel voor statistische doeleinden in verband met zijn aanbieding.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld boekingen of aanvragen die u naar ons als website-exploitant stuurt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://" in "https://" verandert en aan het slotsymbool in de adresbalk van uw browser. Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen derden de gegevens die u naar ons stuurt, niet lezen.

Zelfpromotie

De exploitant behoudt zich conform § 107 lid 3 van het Telekommunikationsgesetz (Oostenrijke telecommunicatiewet) en conform art. 6 lid 1 punt f) AVG het recht voor om voor eigen reclamedoeleinden de volgende gegevens: aanspreekvorm, voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, permanent op te slaan en te gebruiken voor het toesturen per post of per e-mail van aanbiedingen en informatie over diensten en aanbiedingen van de exploitant. De gebruiker kan tegen de verwerking van zijn gegevens voor dit doeleinde op het moment dat zij worden verzameld en ook te allen tijde daarna bezwaar maken door een e-mail naar datenschutz@wilderkaiser.info te sturen.

Aanvragen van gebruikers/contact via e-mail

Wanneer u met de exploitant contact opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) worden de volgende gegevens van de gebruiker ten behoeve van de behandeling van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen opgeslagen: aanspreekvorm, voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, alsmede gegevens met betrekking tot de aanvraag: Periode van het verblijf, gewenste accommodatiecategorie, aantal meereizende kinderen en volwassenen, leeftijd van de kinderen en overige individuele gegevens.

De persoonsgegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door de exploitant binnen drie jaar nadat de behandeling van de aanvraag is afgesloten, verwijderd.

De door de gebruiker bekendgemaakte persoonsgegevens worden door de exploitant slechts verwerkt en gebruikt, voor zover zij voor de behandeling van de aanvraag en/of het leveren van de bestelde dienst noodzakelijk zijn. De gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt b) AVG noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst resp. voor de uitvoering van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst.

In het kader van deze gegevensverwerking geeft de exploitant de verzamelde persoonsgegevens aan de volgende gegevensverwerker of gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijke persoon door:

  • Feratel Media Technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, 6020 Innsbruck, Oostenrijk). Nadere informatie op https://www.feratel.at (systeemprovider klantendatabase c.q. aanvraag- en boekingstool).
  • Micado IT – Solutions (Hammerschmiedstraße 5, 6370 Kitzbühel, Oostenrijk). Meer informatie op https://www.micado.cc (website-agentschap van exploitant).
  • Partnerbedrijven (gastheren/-vrouwen en toeristische dienstverleners). Afhankelijk van het soort aanvraag of boeking worden uitsluitend persoonsgegevens naar partnerbedrijven (zie hier) doorgestuurd die voor de uitvoering van de bestelde dienst noodzakelijk zijn.

Boeking

Als u via Tourismusverband Wilder Kaiser een kamer boekt, verzamelen wij de voor het uitvoeren van de reservering noodzakelijke gegevens van u. Dat zijn in het bijzonder uw naam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres ("contactgegevens") en de datum van uw aankomst en vertrek, uw hotel en soort geboekte kamer ("boekingsgegevens").

Als gebruiker van onze website kunt u zich met uw contactgegevens registreren. Deze registratie heeft onder andere als voordeel dat u uw gegevens niet bij iedere boeking opnieuw hoeft in te voeren. U hebt de mogelijkheid om de registratie te allen tijde te beëindigen; hiertoe volstaat het om een e-mail te sturen naar datenschutz@wilderkaiser.info. Wij zullen uw contactgegevens dan wissen. Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?

Als u via Tourismusverband Wilder Kaiser boekt, worden uw boekingsgegevens aan het/de door u uitgekozen logiesverstrekkende bedrijf/dienstverlener doorgegeven om uw reservering überhaupt mogelijk te maken. Verder worden uw gegevens in principe niet aan derden doorgegeven (zie hieronder voor uitzonderingen met betrekking tot de gegevensverwerking). Op basis van wettelijke voorschriften en overeenkomstige rechterlijke beschikkingen of overheidsbeschikkingen zijn wij in uitzonderingsgevallen verplicht om gegevens aan de beschikkende autoriteiten of gerechten door te geven. Dit gebeurt dan uitsluitend in het kader van onze wettelijke verplichtingen.

In het kader van deze gegevensverwerking geeft Tourismusverband Wilder Kaiser de verzamelde persoonsgegevens aan de volgende derden door (gegevensverwerker of gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijke persoon):

  • Feratel Media Technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, 6020 Innsbruck, Oostenrijk). Nadere informatie op https://www.feratel.at (systeemprovider klantendatabase c.q. aanvraag- en boekingstool).
  • Micado IT – Solutions (Hammerschmiedstraße 5, 6370 Kitzbühel, Oostenrijk). Nadere informatie op https://www.micado.cc (website-agentschap van exploitant).
  • Bedrijven die aangesloten zijn bij Tourismusverband Wilder Kaiser, zie hier.
  • Incert eTourismus GmbH & Co KG, Leonfeldner Straße 328, 4040 Linz, Oostenrijk (bij tegoedbonnen). Nadere informatie op https://www.incert.at/
  • Eyepin Wenen, Billrothstraße 52, 1190 Wenen, Oostenrijk (bij aanmelding voor newsletter). Nadere informatie op https://www.eyepin.com/

Registratie / "Mijn Kaiser"

Voor het gebruik van deze website is een registratie in principe niet noodzakelijk. Wanneer de gebruiker zich echter op deze website registreert, krijgt deze ook toegang tot verdere aanbiedingen, extra services, het individuele klantgedeelte "Mijn Kaiser" of diensten rondom de vakantie die via Tourismusverband Wilder Kaiser worden aangeboden. Als u zich via Google+ of Facebook bij "Mijn Kaiser" aanmeldt, verzamelen en verwerken wij geen persoonsgegevens die u in Google+ of Facebook hebt ingevoerd. De authenticatie via Google+ of Facebook is onderworpen aan de servicevoorwaarden van de betreffende aanbieder.

Door de registratie stemt de gebruiker conform art. 6 lid 1 punt a) AVG volledig ermee in dat de door hem ingevoerde persoonsgegevens (aanspreekvorm, voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord, adres, telefoonnummer, zelf opgestelde memolijst, geboekte diensten) door de exploitant worden opgeslagen en voor het beschikbaar stellen van de aanvullende content worden gebruikt.

De persoonsgegevens worden voor de duur van de registratie en maximaal 3 jaar erna opgeslagen en vervolgens gewist. Verdere opslag na beëindiging van de registratie heeft tot doel bij eventuele schendingen van het recht de verantwoordelijke te kunnen identificeren. Deze is daarom conform art. 6 lid 1 punt f) AVG in het zwaarder wegende belang van de exploitant.

Nadere informatie over de aanvullende content krijgt de gebruiker tijdens de registratieprocedure.

Registratie Bürger-, Staff-, FreizeitwohnsitzCard

Deze privacyverklaring informeert de gebruiker van de Bürger-, Staff-, FreizeitwohnsitzCard over de aard, de omvang en de doeleinden van verzameling en gebruik van persoonsgegevens door Tourismusverband Wilder Kaiser (hierna "exploitant"). Persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden alleen op rechtmatige wijze – in het bijzonder voor de vervulling van contractuele verplichtingen, op grond van zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen van de exploitant of op basis van de toestemming van de gebruiker – door de exploitant verwerkt en doorgegeven.

Voor zover de rechtmatigheid van een concrete gegevensverwerking op een toestemming van de gebruiker berust, kan deze toestemming te allen tijde (ook gedeeltelijk) door het sturen van een e-mail naar datenschutz@wilderkaiser.info worden ingetrokken. Verder heeft de gebruiker het recht van inzage in de hem betreffende persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht op rectificatie of wissing van persoonsgegevens en het recht op beperking van de verwerking dan wel het recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar datenschutz@wilderkaiser.info.

De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen vloeit voort uit de Oostenrijkse wet inzake gegevensbescherming en uit de verordening (EU) 2016/679 (AVG). De rechtsgrond is bij de hierna genoemde verwerkingen telkens concreet aangegeven. Ongeacht de hieronder vermelde wissingsgegevens bij de afzonderlijke gegevensverwerkingen blijft een wissing achterwege, indien de te verwijderen persoonsgegevens voor andere rechtmatige verwerkingen (bijv. zelfpromotie, wettelijke bewaartermijn) conform deze privacyverklaring worden gebruikt.

REGISTRATIE BIJ ACTIVERING IN DE INSCHRIJVINGSKANTOOR en BIJ HET INWISSELEN VAN VOORDELEN BIJ DEELNEMENDE PARTNERBEDRIJVEN en AUTOMATISCHE ACTIVERING VIA DE INTERFACE MET HET REGISTRATIESYSTEEM.
Door de registratie stemt de gebruiker conform art. 6 lid 1 punt a) AVG volledig ermee in dat de door hem ingevoerde persoonsgegevens, voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, taal door de exploitant worden opgeslagen en voor het beschikbaar stellen van de aanvullende content worden gebruikt. De persoonsgegevens worden voor de duur van de registratie of langer conform de wettelijke bewaartermijn opgeslagen. Verdere opslag na beëindiging van de gebruiksperiode van de Bürger-, Staff-, FreizeitwohnsitzCard heeft tot doel bij eventuele schendingen van het recht de verantwoordelijke te kunnen identificeren. Dit is daarom conform art. 6 lid 1 punt f) AVG in het zwaarder wegende belang van de exploitant.

De e-mailadressen van verwerkers en beheerders in de backend zijn enkel beschikbaar voor Tourismusverband Wilder Kaiser. Om een automatische activering van de Bürger-, Staff-, FreizeitwohnsitzCard mogelijk te maken, werd een interface met het elektronische registratiesysteem van het bedrijf Feratel opgezet. Registratie en gebruik van de Bürger-, Staff-, FreizeitwohnsitzCard is enkel mogelijk, als u akkoord gaat met de gegevensvergelijking.

Prijzenspel

Bij deelname aan een op de website aangeboden prijzenspel worden persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer) verzameld. Door zijn deelname aan het prijzenspel stemt de gebruiker conform art. 6 lid 1 punt a) AVG er volledig mee in dat de door hem ingevoerde persoonsgegevens door de exploitant worden opgeslagen en voor de uitvoering van het prijzenspel, in het bijzonder voor de koppeling van de aanvragen voor deelname met de betreffende deelnemers en voor het vaststellen en in kennis stellen van de winnaars worden gebruikt. Ze worden voor de duur van het prijzenspel en, voor het toekennen van de eventuele prijs en eventuele schadevergoedingen, maximaal 3 jaar erna opgeslagen en vervolgens verwijderd.

Newsletter

Als een gebruiker zich voor de newsletter van de exploitant aanmeldt, worden persoonsgegevens van de gebruiker, te weten aanspreekvorm, voor- en achternaam en e-mailadres verzameld en verwerkt. De gebruiker krijgt dan maximaal een keer per maand een gepersonaliseerde e-mail met op zijn behoeften afgestemde informatie en aanbiedingen van de exploitant (newsletter).

Door zich voor de newsletter aan te melden stemt de gebruiker conform art. 6 lid 1 punt a) AVG ermee in dat zijn gegevens mogen worden gebruikt voor het regelmatig toezenden van de newsletter. Gebruikers die onze diensten gebruiken om een vakantie te boeken of aan te vragen, krijgen onze Newsletter toegestuurd op grond van ons gerechtvaardigde belang volgens artikel 6, lid 1 sub f AVG in samenhang met artikel 107 Oostenrijkse telecommunicatiewet (TKG) 2003.

Voor de registratie wordt van de double-opt-in-methode gebruikgemaakt. Na de aanmelding krijgt de gebruiker op het door hem opgegeven e-mailadres een bevestigings- en machtigingsmail met het verzoek om op de daarin opgenomen link te klikken. Hiermee wordt gewaarborgd dat alleen de bevoegde gebruiker van het opgegeven e-mailadres zich voor de newsletter kan aanmelden.

De gebruiker kan zich te allen tijde voor de newsletter afmelden. Aan het einde van iedere newsletter bevindt zich een link via welke de gebruiker zich kan afmelden. In plaats daarvan kan de gebruiker ook een e-mail hiertoe naar office@wilderkaiser.info sturen. Nadat de gebruiker zich voor de nieuwsbrief heeft afgemeld, worden zijn persoonsgegevens onmiddellijk uit de adressenlijst voor de nieuwsbrief verwijderd.

Socialmedia-plug-ins

De exploitant maakt op de website gebruik van zogenoemde "ingesloten" socialmedia-plug-ins (interfaces naar sociale netwerken). Pas na uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) van de AVG maakt het systeem door de integratie van de plug-ins automatisch verbinding met het betreffende sociale netwerk en draagt het gegevens (IP-adres, bezoek van de website etc.) over.

Instellingen cookie/plugin

De verdere verwerking van de gegevens gebeurt zonder tussenkomst en buiten de verantwoordelijkheid van de exploitant. De gebruiker kan deze gegevensoverdracht, ongeacht de instellingen op onze website, voorkomen door zich bij de betreffende sociale netwerken af te melden, voordat de website wordt bezocht. Alleen wanneer de gebruiker bij een sociaal netwerk is aangemeld, kan dit netwerk door middel van automatische gegevensoverdracht specifieke gegevens aan het activiteitenprofiel van de gebruiker koppelen.

De overgedragen gegevens worden uitsluitend door de exploitant van het betreffende sociale netwerk gebruikt en niet door de exploitant van deze website. Meer informatie hierover, onder andere ook over welke gegevens door de sociale netwerken worden verzameld, kunt u direct op de website van het betreffende sociale netwerk vinden. Daar kunnen ook de privacyinstellingen worden aangepast.

De op de website geïntegreerde sociale netwerken zijn:

Facebook ("Vind ik leuk")

Wij maken op onze site gebruik van componenten van aanbieder facebook.com. Facebook is een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Elke keer dat onze website wordt opgeroepen die met een dergelijke component is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de door u gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van Facebook downloadt. Door deze procedure wordt Facebook geïnformeerd over welke concrete pagina van onze internetpresentie op dat moment door u wordt bezocht.
Als u onze site oproept en tegelijk bij Facebook aangemeld bent, herkent Facebook via de door de component verzamelde informatie welke concrete pagina u bezoekt en koppelt Facebook deze informatie aan uw persoonlijke account bij Facebook. Als u bijv. op de "Vind ik leuk"-knop klikt of als u overeenkomstige opmerkingen plaatst, wordt deze informatie naar uw persoonlijke gebruikersaccount op Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. Daarnaast wordt de informatie dat u onze site hebt bezocht, aan Facebook doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u op de component klikt of niet.
Als u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Facebook wilt verhinderen, moet u zich bij Facebook afmelden en wel voordat u onze site bezoekt. De privacybepalingen van Facebook geven u hieromtrent nadere informatie, in het bijzonder over de verzameling en het gebruik van de gegevens door Facebook, over uw rechten dienaangaande en over de instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen https://nl-nl.facebook.com/policy

Twitter

Wij maken op onze site gebruik van componenten van aanbieder Twitter. Twitter is een dienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.
Elke keer dat onze website wordt opgeroepen die met een dergelijke component is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de door u gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van Twitter downloadt. Door deze procedure wordt Twitter geïnformeerd over welke concrete pagina van onze internetpresentie op dat moment door u wordt bezocht.
Wij hebben geen invloed op de gegevens die Twitter op deze manier verzamelt en geen invloed op de omvang van deze door Twitter verzamelde gegevens. Voor zover ons bekend worden door Twitter de URL van de betreffende opgeroepen website en het IP-adres van de gebruiker verzameld, maar niet voor andere doeleinden dan de weergave van de Twitter-component gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op https://twitter.com/privacy
U kunt uw privacyinstellingen wijzigen via uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Wij maken op onze website gebruik van de dienst Instagram. Instagram is een dienst van Instagram Inc. Door de op onze site geïntegreerde "Insta"-knop krijgt Instagram de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Als u bij Instagram bent aangemeld, kan Instagram dit bezoek aan onze site aan uw Instagram-account koppelen en de gegevens daarmee combineren. De gegevens die door het klikken op de "Insta"-knop worden doorgestuurd, worden door Instagram opgeslagen. Meer informatie over doel en omvang van de verzameling van gegevens, de verwerking en het gebruik ervan, alsmede over uw rechten dienaangaande en instelmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vindt u in de privacybepalingen van Instagram, die u kunt vinden op https://help.instagram.com/155833707900388.
Om te voorkomen dat Instagram het bezoek aan onze site aan uw Instagram-account kan koppelen, moet u zich bij uw Instagram-account afmelden voordat u onze site bezoekt.

Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Meer informatie vindt u op https://help.instagram.com/155833707900388.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze met een YouTube-plug-in uitgeruste pagina's bezoekt, dan wordt verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bij uw YouTube-account bent aangemeld, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door u bij uw YouTube-account af te melden. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

Pinterest

Op onze website gebruiken we de ‘embedded’ plug-in voor social media van aanbieder Pinterest Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, VS. De interface naar dit sociale netwerk stelt ons in staat om u ook in dit sociale netwerk voor u interessante informatie over ons te laten zien. Wanneer u de website bezoekt, maakt het systeem met uw uitdrukkelijke toestemming een verbinding met het sociale netwerk en draagt het gegevens over (IP-adres, bezoek van de website, enz.). De overgedragen gegevens worden niet door ons als exploitant van deze website gebruikt, maar uitsluitend door de exploitant van het sociale netwerk. Meer informatie hierover, en ook over de inhoud van gegevensverzameling door het sociale netwerk en de duur van de gegevensopslag, vindt u direct op de internetpagina van het betreffende sociale netwerk. Daar kunnen ook de privacy-instellingen worden aangepast. Meer informatie vindt u op: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Deze diensten dragen uw gegevens (althans per geval) ook over naar de VS. Autoriteiten of geheime diensten in de VS hebben toegang tot uw gegevens, zonder dat u daar juridisch iets tegen kunt beginnen. Het EHvJ heeft daarom vastgesteld dat er voor gegevensoverdrachten van de EU naar de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming is in de zin van artikel 45 e.v. AVG. Om deze reden is de wettelijke basis voor het gebruik van deze service uw uitdrukkelijke toestemming conform artikel 49, paragraaf 1, punt a AVG in combinatie met artikel 6, paragraaf 1, punt a AVG.

Cookies

Cookies zijn stukjes informatie die door een website op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Het gebruik van cookies heeft tot doel informatie op te slaan en het mogelijk te maken om later toegang hiertoe te hebben. Ze kunnen niet worden gebruikt om andere gegevens op het eindapparaat te lezen. Websites maken met name gebruik van cookies om eerdere gebruikersinstellingen te herstellen, om inzicht te krijgen het verloop van aanvragen van gebruikers of om het gebruikersgedrag te analyseren.

De rechtsgrond van de gegevensverwerkingen in het kader van cookies vormt de toestemming van de gebruiker via de cookie-banner. Voor bepaalde cookies (bijv. cookies voor online marketingdoeleinden) vragen wij de gebruikers om hun uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6, lid1, punt a) van de AVG, die de gebruikers te allen tijde kunnen herroepen door de cookies op deze website te resetten. In het andere geval worden de door de cookies verwerkte persoonsgegevens gebruikt op basis van ons zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f) van de AVG (bijv. cookies die nodig zijn voor de werking van de website) of om onze contractuele verplichtingen overeenkomstig art. 6, lid 1, punt b) van de AVG na te komen.

Instellingen cookie/plugin

Ongeacht het gebruik van onze website kunnen gebruiker in hun browser de opslag van cookies uitschakelen, tot bepaalde websites beperken of hun browser zodanig instellen dat ze worden ingelicht voordat een cookie wordt opgeslagen. De gebruiker kan de cookies via de privacyfuncties van zijn browser te allen tijde van de harde schijf van zijn eindapparaat wissen. In dat geval zouden de functies en de gebruikersvriendelijkheid van de website kunnen worden beperkt.

Hieronder staan de afzonderlijke, op deze website gebruikte cookies vermeld:

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken.

De door het cookie gegenereerde gegevens over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres van de gebruiker) worden naar een server van Google in de VS overgedragen en daar voor een duur van 30 dagen opgeslagen. Voor de overdracht van persoonsgegevens naar de VS is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar.

Google zal de doorgestuurde gegevens in opdracht van de exploitant inzetten om het gebruik van de website door de gebruiker te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere aan het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren.

Ook zal Google deze gegevens in voorkomende gevallen aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Wanneer de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt het IP-adres van Google binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. De IP-anonimisering is op deze website standaard geactiveerd.

De gebruiker kan de opslag van cookies in het kader van Google Analytics verhinderen via een overeenkomstige instelling in zijn browsersoftware. In dat geval kan de gebruiker echter in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website ten volle gebruiken. De gebruiker kan bovendien de overdracht van de door het cookie gegenereerde en op het gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-add-on te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Nadere informatie over de servicevoorwaarden en over het privacybeleid met betrekking tot Google Analytics kan via https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ worden opgevraagd.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Remarketing. Google Remarketing is een reclamedienst van Google waarmee doelgericht reclame kan worden gemaakt bij eerdere bezoekers van de website.

Externe aanbieders, waaronder Google, plaatsen advertenties op allerlei websites op internet. Hiertoe worden cookies op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen en wanneer later een andere website wordt bezocht, worden deze gebruikt voor het plaatsen van advertenties op deze website op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker. Hierbij worden gebruikers geïdentificeerd via in de webbrowser geplaatste cookies. Met behulp van cookies kan het gebruikersgedrag tijdens het bezoek aan de website worden geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame worden gebruikt.

Als de gebruiker geen op interessen gebaseerde reclame wil ontvangen, kan hij via de advertentie-instellingen het gebruik van cookies voor deze doeleinden uitschakelen en advertenties in het Google Display Netwerk aanpassen door de opt-out-pagina voor DoubleClick op te roepen. In plaats daarvan kan de gebruiker het gebruik van cookies door externe aanbieders uitschakelen door de opt-out-pagina van Network Advertising Initiative op te roepen of in de browserinstellingen het gebruik van cookies uit te schakelen.

Nadere informatie op https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=nl.

Facebook Remarketing/Retargeting

Op onze webpagina's zijn remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de remarketing-tags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt hierdoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. De informatie die op deze wijze wordt verkregen, kunnen wij gebruiken voor het weergeven van Facebook-advertenties. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie over de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Facebook ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Indien u niet wilt dat gegevens via Custom Audiences (aangepaste doelgroepen) worden geregistreerd, kunt u Custom Audiences hier uitschakelen.

Adform

Voor op interesses gebaseerde reclame worden cookies ingesteld door Adform A/S Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen K, Denemarken. Hiervoor wordt informatie over het besturingssysteem, de browserversie, de IP-adressen, de geografische locatie en het aantal klikken of weergaven opgeslagen in pseudonieme gebruikersprofielen.
Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Registratie van het aantal bezoekers van onze websites.
- Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt.
- Beoordelen welke onderdelen van onze website moeten worden aangepast.
- Optimalisatie van de website.

Uw mogelijkheden tot deactivering:
Als u op deze link klikt, kunt u een opt-out-cookie instellen om verdere gegevensverzameling te voorkomen https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/. U kunt ook in uw browserinstellingen verhinderen dat er cookies worden geplaatst of u kunt regelmatig de cookies verwijderen. Houd er in dit geval rekening mee dat de opt-out-cookie dan ook wordt verwijderd, zodat u eventuele bezwaren opnieuw moet uitoefenen

Matomo (voorheen Piwik)

De sub pagina https://wilderkaiser.naturtrip.app/ gebruikt de webanalyse dienst Matomo (voorheen Piwik) om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken kunnen wij gebruiken om ons aanbod te verbeteren en voor jou als gebruiker interessanter te maken. De wettelijke basis voor het gebruik van Matomo is artikel 6, lid 1 f AVG. Voor deze evaluatie worden cookies op uw computer opgeslagen. U kunt de evaluatie stoppen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te verhinderen. Als u de opslag van cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u deze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser te wijzigen.

Het Matomo-programma is een open source-project. Informatie van de externe aanbieder over gegevensbescherming vindt u op https://matomo.org/privacy/

Bezwaar reclamemails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van in het kader van de Impressumspflicht (plicht tot publicatie van een impressum met contact- en bedrijfsgegevens van de aanbieder) gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet-uitdrukkelijk gewenste reclame en informatiematerialen. De exploitant van de site behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spammails.

Routinematige wissing en blokkering van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de betreffende persoon worden door de verwerkingsverantwoordelijke alleen verwerkt en opgeslagen voor de periode die voor het bereiken van het opslagdoeleinde noodzakelijk is of voor zover dit door de Europese wetgevende instanties of een andere wetgever is bepaald in wetten of voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke gebonden is.

Als het opslagdoeleinde vervalt of als een door de Europese wetgevende instanties of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

Wijziging of aanpassing van de privacyverklaring

De exploitant behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden daarom aan deze verklaring met regelmatige tussenpozen te lezen. Eventuele wijzigingen treden echter niet met terugwerkende kracht in werking, zodat de behandeling van eerder geregistreerde gegevens niet wordt gewijzigd.

Zoek accommodatie