#inhetechtnogmooier
2 volwassenen
  • 1 volwassene
  • 2 volwassenen
  • Familie & meer

1. Room

1. Kind

2. Kind

3. Kind

4. Kind

5. Kind

6. Kind

Naar het tijdstipvan de aankomst

Zimmer

2. Room

1. Kind

2. Kind

3. Kind

4. Kind

5. Kind

6. Kind

Naar het tijdstipvan de aankomst

Zimmer

3. Room

1. Kind

2. Kind

3. Kind

4. Kind

5. Kind

6. Kind

Naar het tijdstipvan de aankomst

Zimmer

Florian Steiner - de bosexpert

Boswachters en bosopzichters in Scheffau

Na een wolkbreuk breekt de hemel opnieuw open, de wegen zullen snel droog zijn en binnen de kortste keren kan men zijn activiteiten opnieuw voortzetten. Waarheen is het vele water eigenlijk verdwenen? In de stad is alles al weggestroomd. Het bos heeft echter het vele water als een spons opgezogen - alleen een volwassen dennenboom kan in haar kruin tot 3000 liter water opslaan. Florian Steiner kan je vaak buiten in het bos ontmoeten.

Als bosopzichter bekommert hij zich om de bebossing, m.a.w. het aanplanten van bomen. Vandaag bezint men zich opnieuw om het gemengd bos, dat onder andere als waterreservoir een belangrijke rol speelt. Onder zijn verantwoordelijkheid valt echter ook het bergstroombeheer, i.e. voortdurend controleren of beken niet door omgevallen bomen of andere voorwerpen worden omgelegd - wat bijvoorbeeld in het geval van de voornoemde wolkbreuk catastrofale gevolgen kan hebben. "Rinnt das Wasser über drei Stein, ist es wieder rein".

Dat zijn beroep ook meteen zijn roeping is, herkent men aan het feit dat, wanneer men hem in het bos ontmoet, hij heel graag uw vragen beantwoordt en daarbij inzicht verschaft in het leven in de natuur - ook al eens met een spreuk die men blijft onthouden.

2 volwassenen
  • 1 volwassene
  • 2 volwassenen
  • Familie & meer

1. Room

1. Kind

2. Kind

3. Kind

4. Kind

5. Kind

6. Kind

Naar het tijdstipvan de aankomst

Zimmer

2. Room

1. Kind

2. Kind

3. Kind

4. Kind

5. Kind

6. Kind

Naar het tijdstipvan de aankomst

Zimmer

3. Room

1. Kind

2. Kind

3. Kind

4. Kind

5. Kind

6. Kind

Naar het tijdstipvan de aankomst

Zimmer